Startsida
Program
Kontakt
Styrelse
Programförklaring
Kaledarium
Länkar
Programförklaring

Göteborgs kammarmusikförening vill presentera kammarmusik av hög kvalitet ur det nästan gränslösa kulturarvet, både sällan uppförda verk och klassiska "pärlor".

Vi vill även ge plats för ny experimentell kammarmusik med inslag av improvisation.

Vi vill locka den vana kammarmusiklyssnaren till våra konserter, men också fånga in nya grupper av unga och gamla lyssnare.

Vi vill ge speltillfällen för både dagens och morgondagens framstående kammarmusiker som vi har många av i Göteborg men även bjuda in spännande solister och goda ensembler utifrån.

Vi vill skapa en mötesplats för musiker och lyssnare, där vi tillsammans kan dela konstnärliga upplevelser och där vi kan samtala och lära om och av musiken.