Startsida
Program
Kontakt
Styrelse
Programförklaring
Kaledarium
Länkar
Kontakta oss

Var och en som är intresserad av föreningens verksamhet och vill stödja den kan bli medlem.
Medlemmar blir bjudna till föreningens årsmöte och väljer styrelsen. Som medlem kan man ställa förslag beträffande föreningens verksamhet och härigenom påverka repertoar och repertoarpolicy.

Årsavgifter:
Enskild medlem 250 kr
Familjemedlemskap 400 kr
Företagsmedlem 500 kr
Medlemskap ger 50:- i rabatt på biljettpriset per konsert

Om du är intresserad av att bli medlem, kontakta oss på e-post: info@kammarmusikgoteborg.nu
eller ring
 
Eva Nässén 072-225 85 95
Ola Brandelius 070-878 78 89

Kontakta oss gärna om du har synpunkter på våra konserter.
Vi är också intresserade av förslag till kommande konserter och andra aktiviteter.

Göteborgs Kammarmusikförening
Box 333
401 25 Göteborg

Postgirokonto: 53 96 34-6

Material för webbsidorna kan sändas till webmaster